Kalite ve Çevre Politikamız

Kalite ve Çevre Politikamız

Kalite Politikamız

  • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemimiz’i sürdürmek, geliştirmek ve sonuçlarını ölçülebilir, kıyaslanabilir verilerle takip etmek.
  • En önemli kaynağımız insan kaynaklarıdır. Bu amaçla, çalışanlarımızı eğitimlerle donatmak, katılımlarını sağlamak, potansiyeli zenginleştirmek ve tüm birimlerde çalışanlarımıza ergonomik çalışma koşullarını sağlamaktır.
  • Stratejik ortaklarımızdan olan bayilerimiz, servislerimiz ve tedarikçilerimizle karşılıklı iş ilişkilerimizi geliştirmek ve sıkı bir işbirliği içerisinde olmak, onlarla büyüyüp gelişmektir.
  • Proseslerimizin her evresinde ölçülebilir geliştirmeler sağlamak, yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olmak, hedeflerle ilerlemek, sistemleri sürekli iyileştirmek, ürünlerimizde ve insan kaynaklarımızda gelişimin sürekliliğini sağlamak, sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemektir.

Çevre Politikamız

  • Faaliyetlerimizi yerine getirirken, çevre ile ilgili tüm yasal  düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak,
  • Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırarak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek,
  • Küresel kaynakları verimli kullanmak ve geri kazanımı özendirmek,
  • Atıklarımızın kontrolünü sağlayarak, çevresel kirliliği önlemek veya kaynağında en aza indirmek,
  • Öncelikle çalışma birimlerinden başlayarak doğal çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmaktır.